--- 1859-1864 ( Alexander-John I Cuza )

Prince / Lord of the United Romanian Principalities;

@ Samples:

(July 1864) [2: nr. 146 din 3/15 iulie 1864; Statutu Desvoltãtoriu Conventiunei, din 7/19 august 1858 ]

<>

Alecsandru Ioan I. Cu mila lui Dumnedeu si vointa Nationalã, Domnu Principatelor-Unite Române

(Nov 1864) [ Codul Civil ]

Alecsandru Joan I. Cu mila lui Dumnedeu si vointia natiunale Domnulu Pricipateloru 'Unite 'Romane

--- 1864-1881 ( Charles I )

Prince / Lord of the Romanians;

@ Samples:

(June 1866) [ Constitutiunea ]

<>

Carol I Din graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Domn al Românilor

(Nov 1878) [ Discursul Regelui Carol I către dobrogeni. Proclamaţiunea M.S. Regală către Dobrogeni. Brăila, 14 (26) Noemvrie 1878 ]

Noi Carol I, Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Domn al Românilor

(Apr 1880) [ Directiunea Princiara a Cailor ferate Romane ]

Carol I, Prin gratia lui Dumnedeu şi voinţa naţională, Domn al Românilor

--- 1881-1947

King of Romania;

@ Replaced:

- [1881] "Prince / Lord of the Romanians" with "King of Romania"

Romania was declared Kingdom (1881).

@ Samples:

(June 1884) [3: 1884; Legea electorală ]

<>

Carol I. Prin graţia lui Dumnezeu şi voinţa naţională, Rege al României

(Oct 1890) [ PODUL: "CHEIA DE AUR AL UNUI VIITOR STRALUCIT" . Textul documentului asezat la temelia podului de peste Dunare la inceperea lucrarilor, in prezenta regelui Carol I ]

Noi Carol I. Prin gratia lui Dumnezeu si vointa natională Rege al României

(Apr 1913) [ ACADEMIA DE ÎNALTE STUDII COMERCIALE SI INDUSTRIALE. LEGE ]

Carol I. Prin gratia lui Dumnezeu si vointa natională Rege al României

(Dec 1918) [ Decretul-Lege No. 3631 privitor la unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei, Sãtmarului si Maramuresului

cu vechiul Regat al României ]

<>

Ferdinand I Prin gratia lui Dumnezeu si vointa Natională Rege al României

(Oct 1921) [1: vineri, 28 octombrie 1921; No 4266 ]

Ferdinand I prin gratia lui Dumnezeu si vointa natională Rege al României

(Feb 1938) [3: partea I, nr. 48 din 27 februarie 1938; Constitutia Regatului Romaniei ]

<>

Carol al II-lea, Prin gratia lui Dumnezeu si vointa natională Rege al României

(Sep 1940) [ National-Legionar. Comunicatul din 16 Septembrie 1940, subliniază legalitatea acestei noi ordini ]

<>

Mihai I Prin gratia lui Dumnezeu si vointa natională Rege al României

(Feb 1945) [3: nr. 33/10 feb. 1945; Lege Nr. 91 din 9 februarie 1945 pentru infiintarea Casei de Administrare si Supraveghere a Bunurilor Inamice ]

Mihai I Prin gratia lui Dumnezeu si vointa natională, Rege al României


from: http://www.geocities.com/eurprin/rumania.html

Niciun comentariu

Un produs Blogger.