Mesaj de unitate şi credinţă

În noaptea de Înviere, cîteva mii de ieşeni s-au adunat în Catedrala Mitropolitană, pentru a primi Lumină. Lăcaşul s‑a umplut de o linişte tainică, toată alergătura din hypermarketuri a fost uitată, "toată grija cea lumească a fost lepădată". La acest moment sfînt au fost invitaţi cu toţii: şi cei care au postit, şi cei care nu au postit, şi cei singuri, şi cei săraci, cei bolnavi, dar şi cei sănătoşi.

IPS Teofan a ţinut un cuvînt de învăţătură. "Noaptea este adîncă, întunericul este dens, dar lumînarea pe care o purtăm are puterea să străbată bezna din jur, să micşoreze sau chiar să îndepărteze întunericul nopţii. Învierea Domnului Hristos din morţi este lumina care pătrunde pînă în locurile cele mai întunecate ale fiinţei umane, redîndu‑i puterea renaşterii de la moarte la viaţă. Este necesar ca această lumină să rămînă aprinsă tot timpul în sufletele noastre. Este bine şi este frumos ca din această lumină să se împărtăşească membrii familiei noastre, prietenii noştri, colegii, duşmanii noştri dacă se poate. Trebuie, de asemenea, ca din lumina Învierii lui Hristos să se inspire cei ce ne guvernează, cei ce aprobă legi pentru ţară, cei ce ne reprezintă în afară. Pentru ca acest lucru să se întîmple, rugăciunea noastră la Sfînta Liturghie sau acasă trebuie să fie mai stăruitoare, postul mai aspru, dragostea mai vie, lucrarea mai concretă şi mai evanghelică. Mai presus de toate, duhul unităţii trebuie să întărească fibrele lăuntrice ale Bisericii şi neamului. Preoţi şi arhierei, călugări şi credincioşi de parohie, cîrmuitori şi popor, toţi sîntem chemaţi a rămîne uniţi în adevăr, stăruitori în credinţă, vii în iertare, dragoste şi curaj", a spus IPS Teofan.

Oamenii au răspuns chemării "Veniţi de luaţi Lumină!", primul fiind chiar regele Mihai. De altfel, familia regală a petrecut la Iaşi mai multe zile. Duminică, a vizitat Mănăstirea "Sfinţii Trei Ierarhi" şi Biserica "Sfîntul Nicolae Domnesc", apoi a luat parte la Slujba Vecerniei Sfintelor Paşti de la Catedrala Mitropolitană. La prînz, regele Mihai şi regina Ana, dar şi cuplul princiar, au fost invitaţi la masă de către IPS Teofan, alături de primarul Gheorghe Nichita şi prefectul Victorel Lupu. Luni dimineaţă, familia regală a vizitat Biblioteca Centrala Universitară "Mihai Eminescu".

Printre subiectele luate în discuţie încă de la sosirea la Iaşi a fost candidatura principelui Radu la preşedinţie. "Sînt atacat de 12 ani în permanenţă, iar regele de 60 de ani. Rostul pentru care m‑am angajat într‑o astfel de situaţie publică, mai puţin obişnuită pentru un membru al familiei regale, a fost acela de a da un exemplu. Va fi o campanie curată, vă asigur", a arătat principele Radu Duda, adăugînd că atuurile sale sînt competenţa, neutralitatea, echilibrul, reputaţia internaţională şi experienţa în reprezentarea statului român: "În ultimii opt ani am acţionat în primul rînd în susţinerea intreselor statului român, nu în interes politic. Cît am fost reprezentant special al Guvernului, am făcut eforturi pentru consolidarea statului şi a naţiunii, a intereselor naţionale româneşti".

La BCU, membrilor familiei regale le‑a fost prezentată Aula bibliotecii, sala principală de lectură şi sala "Haşdeu", ce adăposteşte colecţii de patrimoniu. "Ne‑am întors la Iaşi cu toţii. Eu, pentru că aici m‑am născut, Majestatea Sa şi principesa pentru că Iaşul e plin de evenimente, ctitorii, monumente, clădiri, instituţii create şi construite de strămoşii lor. Această clădire reprezintă în modul cel mai frumos statalitatea românească şi sacrificiul făcut pentru ca ea să dureze. Dacă în vremuri atît de grele România s‑a putut uni, şi‑a transferat guvernul aici şi a putut să lucreze prin intermediul regelui şi reginei de atunci, Ferdinand şi Maria, spre binele şi prosperitatea României, înseamnă că acum, cînd nu sînt nici pe departe aceleaşi greutăţi, se poate face acelaşi lucru", a declarat principele Radu. Aceste crede că "trebuie iubire, încredere şi folosirea inteligenţei pentru lucruri frumoase, nu doar pentru lovi, a tăia, pentru a zdrobi".

Zilele de sărbătoare au trecut, însă lumina ei trebuie să o ţinem aprinsă în candelele inimii noastre, cu bucurie, dar şi cu responsabilitate, cu îndestulare, dar şi cu prudenţă. Lepădînd haina cea veche a păcatului, prin Înviere am primit şansa mîntuirii.

http://www.evenimentul.ro/rss_article/mesaj-de-unitate-si-credinta.html

Niciun comentariu

Un produs Blogger.